Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Podran sol·licitar esta subvenció els municipis que tinguen una població igual o menor a 50.000 habitants i les entitats locals menors de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 30 d'abril fins al 29 de maig de 2019.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 4 al 28 de maig del 2019

Podran sol·licitar esta subvenció els municipis que tinguen una població igual o menor a 20.000 habitants i les entitats locals menors de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 4 de maig fins al 3 de juny del 2019.

Podran sol·licitar estes subvencions les entitats associatives sense ànim de lucre de la província de València constituïdes com a associació, fundació, federació o confederació.

El termini per a presentar sol·licituds serà des del 30 d'abril fins al 29 de maig del 2019.