Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Anunci per a participar en les Activitats Culturals de l’Àrea de Cultura 2020: Les Arts Volant, D’Arrel, Escena Erasmus. 

Llistat de persones beneficiaries i a les quals se'ls adjudiquen les Beques de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València 2020.

BOP dimarts 21 de gener de 2020 (veure anunci)

La diputada delegada d'Assessorament Municipal, Assistència i Defensa en Juí, Promoció Econòmica, Ocupació i Beques, per Decret de 17 de gener de 2020, resol aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, així com la data i el lloc de començament d'estes: dia 28 de gener a les 9:00 h, en la Diputació Provincial de València, c/ Hug de Montcada, aula núm. 1.

 

La data queda prorrogada fins el 23 de gener de 2020 (veure adjunt)

BOP 20 de gener de 2020 (veure anunci)