Prevenció de drogodependències

Prevenció de drogodependències

 La Diputació de València desenrotlla, des de l’any 2002, una política preventiva de caràcter continuat i específic emmarcada en els successius

Plans Provincials de Drogodependències. En este sentit, des de la Secció de Prevenció Comunitària, es convoca anualment un programa d’ajudes per a la realització d’activitats preventives. Estes ajudes es dirigixen als municipis de la província, amb població inferior a 20.000 habitants. No obstant això, tindran preferència aquells municipis que no compten amb un Pla Municipal propi o que no s'hagen mancomunat per al sosteniment d'Unitats de Prevenció Comunitària.

 

El Programa de prevenció de drogodependències gradua el nivell de les activitats a sol·licitar i atorgar, en atenció al nivell de participació i realització

aconseguit en les edicions anteriors i al nombre d’habitants del municipi sol·licitant.

Els continguts temàtics de les activitats se centren en: Drogues, Tecnologies, Habilitats Educatives, Salut, Intel·ligència Emocional i Valors, que es desenrotllen a través d'estratègies Informatives, Formatives i Relacionals. Es dirigixen a famílies, jòvens i agents comunitaris. 

 

Programa Provincial d'Activitats Preventives publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 50 de 12/03/2019

Publicat anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 73 de 15/04/2019

Presentació de sol·licituds a través de la Carpeta d'Ajuntaments des del 16/04/2019 fins al 10/05/2019

Publicada la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 151, de 07/08/2019

 Des d’ací pots accedir a:

Imatge tornar enrere