Programa ajudes Salut Pública

Campanyes de Salut Pública

Tenen per objecte desenrotllar campanyes de prevenció i foment de la salut, que es realitzen a Ajuntaments i Entitats Locals d'àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló i La Barraca d'Aigües Vives) de la província de València amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut pública dels seus habitants. Els programes que integren estes campanyes són:
 
• Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.
• Control de vectors (mosques i mosquits).
 
Publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 73 de 15/04/2019
 
Presentació de sol·licituds a través de la Carpeta d'Ajuntaments del 16/04/2019 al 10/05/2019
 

NOVETAT Publicada la concessió de les subvencions per a la realització de campanyes de salut pública 2019. Butlletí Oficial de la Província núm. 140 de 23/07/2019

Els ajuntaments beneficiaris disposen fins al 15 d'octubre de 2019 per a remetre a través de la plataforma Carpeta de l'Ajuntament la justificació de la subvenció.

Impresos de justificació:

-  Memòria financera
- Declaració responsable

Imatge tornar enrere