Impremta Provincial de València

Impremta Provincial de València

Imprenta Provincial de Valencia

La Impremta Provincial assumeix el compromís de millorar la qualitat dels serveis que presta als usuaris. Esta carta de serveis descriu els conceptes i tota la informació necessària per a la bona gestió de les comandes.

 

• QUI SOM:

La Impremta Provincial és el servei de la Diputació de València destinat a satisfer les necessitats dels departaments i organismes que en depenen en matèria d'impressió, publicacions i reproducció de documents.

 

• DRETS DELS USUARIS EN RELACIÓ ALS NOSTRES SERVEIS:

- Col·laboració activa de la Impremta amb els departaments: posa a la seua disposició la informació i els mitjans necessaris per a desenvolupar correctament els serveis que presta.

- Viabilitat i termini de lliurament.

- Conéixer les persones responsables dels treballs.

- Orientació i informació sobre els requisits dels treballs que hagen de fer-se.

- Conéixer en qualsevol moment l'estat de tramitació del servici sol·licitat.

- Cost del servici sol·licitat.

 

• ESTOS SÓN ELS NOSTRES COMPROMISOS:

1. Contestar les sol·licituds de treball que no puguen fer-se en un dia.

2. Fer els treballs sol·licitats en els terminis següents:

- Treballs de papereria institucional: cinc dies, si el treball no requereix mà d'obra externa

- Treballs de reproducció simple de documents: tres dies, si el treball no requereix una enquadernació especial

- Treballs de distribució de material ja imprés: quatre dies

- Treballs que requerixen disseny, maquetació o tractament d'imàtgens: es concertaran prèviament entre el servei sol·licitant i les necessitats de la Impremta

3. Contestar les queixes i els suggeriments en un termini màxim de cinc dies

 

• SERVEIS OFERITS:

Impresos de caràcter oficial

Cartes, oficis, etiquetes adhesives, carpetes, material de protocol, targetes de visita, saludes, sobres impresos, correu intern i una àmplia gamma d'impresos oficials

Servei de reprografia

Cartelleria

Cartells de gran format, díptics, tríptics, plegats especials, manuals

Servei editorial

Impressió de llibres i revistes, enquadernació rústica, contracolada i tapa dura

Impressions especials

Impressió de dades variables i codi de barres

Destrucció de paper

Ensobrament de documents

 

• ORDE D'IMPREMTA:

La forma d'encarregar qualsevol treball és amb una sol·licitud del diputat delegat o del cap del servei en la qual formule una orde d'impremta al Servei de Contractació i Subministraments.

A fi d'agilitzar el procés, s'aconsella remetre el full de comanda amb el número d'orde d'impremta i prova al fax 96 132 33 00.

Imatge tornar enrere