Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Ampliar els terminis d'execució de les obres fins al 31/08/2020 i de justificació de la subvenció fins al 15/09/2020.

Aprovació de bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del Pla de Trinquets de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Aprovació de bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del Pla de Manteniment d'Escoles de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Aprovació de bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions financerament sostenibles del Pla de Millora d'Espais Educatius de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Termini de justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020