Servici d'Igualtat

ACTIVITATS D'IGUALTAT 2016

 

ACTIVITATS D'IGUALTAT 2017

   
   
Pla Estratégic Plà Estratègic contra la igualtat i violéncia de génere
   
IV JORNADA ASSOCIA’T
IGUALTAT SALARIAL.

16 de febrero de 2017 en el Salón de Reinas de la Diputación de Valencia (Plaza Manises, 4). Entrada libre.
Inscripción: e-mail a igualtat@dival.es con tu nombre, DNI e institución/entidad asociativa a la que perteneces.
Programa: cast. / val.
 
   

REPORTATGES CON MIRADA VIOLETA. De Levante TV

DONES PROGRESSISTES

– María Moliner // Periódico Levante


Imatge tornar enrere