Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Per Decret de la Diputada Delegada d'Assessorament Municipal, Assistència i Defensa en Juí, Promoció econòmica ocupació i Beques de data 17 de gener de 2020, es resol aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, així com la data i lloc del començament de les mateixes que tindran lloc el dia 28 de gener a les 9:00 h. en la Diputació Provincial de València, C/ Hugo de Moncada, en l'Aula núm. 1.

 

La data queda prorrogada fins el 23 de gener de 2020 (veure adjunt)

Llistes definitives i adjudicació de les beques del programa beques de formació per a joves postgraduats i de formació professional en les àrees de Projectes Europeus i Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació. 

BOP dimecres 15 de gener de 2020 (veure anunci)

Cobertura de 41 llocs d'especialista de brigades forestals, 6 llocs de conductor de brigades forestals, 1 lloc d'auditor intern i 1 lloc de tècnic econòmic financer

BOP de dijous 26 de desembre del 2019 (veure anunci)