Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Dimecres 12 de febrer de 2020, Centre Cultural  la Beneficència

Documentació jornada Tècnica

Concessió d'ajudes econòmiques incloses en el Programa Gestió Forestal Sostenible destinades a ajuntaments per a l'exercici 2019

BOP de dimecres 22 de gener de 2020 (vore anunci)

Anunci per a participar en les activitats culturals de l’Àrea de Cultura 2020: Les Arts Volant, D’Arrel, Escena Erasmus

Llista de persones beneficiàries, a qui s'adjudiquen les beques de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València 2020.

BOP de dimarts 21 de gener de 2020 (veure anunci)