La Diputació Provincial de València convoca el Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2018 dirigit a les Bandes de Música dependents de les societats musicals federades de la província de València.

El termini per a la presentació de la sol·licitud finalitza el 15 de novembre de 2017 inclòs.

Pot consultar-se el text complet de la convòcatoria en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias):

BOP, 08 de novembre de 2017 (vore anunci)

Imatge tornar enrere