Procés de selecció d'un/a tècnic/a de Recursos Humans (ref. 09-2017) per a l'empresa Divalterra, S.A.

Convocatòria d'un procés de selecció per a cobrir un lloc de Tècnic/a de Recursos Humans.

Termini de sol·licitud des del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

La present convocatòria té per objecte la cobertura d'un lloc de treball de Tècnic/a de Recursos Humans per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., entitat pública dependent de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

Les bases de la convocatòria es poden consultar a: www.divalterra.es/web/ciudadanos/ofertas-de-empleo

BOP 24 de novembre de 2017 (vore anunci)

Imatge tornar enrere