Retrobem la Nostra Música 2019

Subvencions  a activitats culturals d`entitats sense ànim de lucre destinades a Societats musicals; Corals; Orquestres de pols i pelctre; Grups de tabal i Dolçaina i Grups de dansa i rondalles.

Termini de presentació de sol·licituds del 10 d'abril fins al 15 de maig de 2019.

Amb la correcció d'errades el termini de presentació finalitzarà el 15 de maig.

BOP dimarts 09 d'abril de 2019 (veure anunci)

El text complet de l`extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

 DescripcióMida
icono application/pdfAnunci correcció errors342.61 KB
Imatge tornar enrere