Subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

La Diputació de València convoca subvencions per a la realització de projectes i actuacions pels ajuntaments de la província de València destinats al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. 

 

Termini de presentació de sol.licituds fins al 2 de novembre de 2017.

 

Amb dues modalitats:

 

MODALITAT 1.- Foment de la participació ciutadana.

MODALITAT 2.- Foment de la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació pública.

 

Si es desitja, pot consultar-se el text íntegre de la convocatòria en la base de dades nacional de subvencions: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/363991

 

Presentació de sol·licituds: (accés a Carpeta Ajuntament)

Imatge tornar enrere