Subvencions a entitats culturals 2018

Aquestes ajudes estàn dirigides a totes aquelles associacions de caràcter bàsicament cultural, que manquen d`ànim de lucre, dotades de personalitat jurídica i capacitat d`obrar, i domicili social en la província de València.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Tramitació a través de la Seu Electrónica 
BOP dimarts 03 d'abril de 2018 (veure anunci)

Imatge tornar enrere