Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament 2018

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.

Presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta Cooperació Internacional.

Documentación a annexar a la sol·licitud electrònica:

 • ANNEX I - CONVOCATÒRIA DE SENSIBILITZACIÓ I EpD I CIUTADANIA GLOBAL - 2018
 • ANNEX II - IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE - SENSIBILITZACIÓ I EpD I CIUTADANIA GLOBAL - 2018
 • ANNEX III -

  PRESSUPOST - CONVOCATÒRIA DE SENSIBILITZACIÓ I EpD I CIUTADANIA GLOBAL - 2018

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE C. ONGD 2018
 • MODEL D'ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES - C. ONGD 2018
 • ALTRES DOCUMENTS: PROJECTE TÈCNIC PRESENTAT PER L'ONGD 2018
 • ALTRES DOCUMENTS

 A presentar en els projectes que resulten aprovats:

Documentació a annexar i/o utilitzar en la justificació electrònica:

 • ANNEX V - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2018
 • ANNEX IV - INFORME FINAL C. SENSIBILITZACIÓ I EpD I CIUTADANIA GLOBAL - 2018
 • MODEL DE SEGELL - C. ONGD 2018
 • ANNEX VI- INSTRUCCIONS PER AL CONTROL I JUSTIFICACIÓ SUBV. A ONGD 2018

Termini de presentació de sol·licituds: fins al dia 27 de Juliol de 2018.

Imatge tornar enrere