SUBVENCIONS PER A PROGRAMES I PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT DIRIGIDES A ONGD 2017

La Diputació de València convoca subvencions per a programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD).

 

Termini de sol.licitud fins al 13 d'octubre.

Pot consultar-se el text complet de la convocatòria en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

 

Per a sol.licitar la subvenció (accés a la Oficina Virtual). Si la teletramitació li dóna error pot presentar la sol·licitud en paper i la documentació guardada en un CDROM, de manera presencial, per Registre General d'Entrada en Carrer Serrans, 2  

Imatge tornar enrere