Altres servicis

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Ajudes i subvencions
Plecs
Licitacions
   
   
   

Tauler d'actualitat

Aprovació bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del Pla de Trinquets de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Aprovació bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del Pla de Manteniment d'Escoles de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Aprovació de bestreta i ampliació de terminis per a les ajudes concedides en Inversions financerament sostenibles del Pla de Millora d´Espais Educatius de 2018.

Termini d'execució de les obres fins al 16/04/2020

Termini de justificació de la subvenció nominativa concedida en 2018 fins al 29/05/2020

Aprovació de bestreta i ampliació del termini d'execució i justificació de les subvencions destinades a projectes de recuperació de la memòria històrica a la província de València. 

informacion de contacto