BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER A LA DELEGACIÓ D'ASSESSORAMENT MUNICIPAL, ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN JUÍ I PLANS D'OCUPACIÓ

Beques oferides:

- 2 Llicenciats/es o Grau en Arquitectura, o Grau en Fonaments de l'Arquitectura.

- 2 Llicenciats/es o Grau en Dret.

- 1 Enginyer/a Tècnic/a d'Informàtica de Sistemes, o Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de Gestió, o Grau en Enginyeria Informàtica.

- 1 Llicenciat/a o Grau en Ciències del Treball.

 

BASES

 

Termini de sol·licitud fins al 13 de febrer de 2017, mitjançant instància genèrica.

PLA DE CAMINS I VIALS (PCV) 2016-2017

La Diputació de València convoca les ajudes econòmiques per a la realització d'inversions en camins rurals i vials dels Municipis i Entitats Locals menors de la província de València.

BASES / 1ª RESOLUCIÓ  / 2ª RESOLUCIÓ / 3ª RESOLUCIÓ

Convenis de Col·laboració amb els Col·legis Professionals per a l'any 2017

Els Convenis de Col·laboració amb els Col·legis Professionals, a través dels quals es presta assistència tècnica a les Entitats Locals de la Província, per a l'any 2017 són els següents:

PLA D'OCUPACIÓ 2016

La Diputació de València desenrotllarà un programa d'ajudes de foment de l'ocupació dirigit a les entitats locals i els seus organismes autònoms.

 

BASES DEFINITIVES

 

Termini d'adhesió fins el 7 de febrer de 2017.

Contractes de personal fins el 15 de febrer de 2017.

PROGRAMA DE PARATGES NATURALS MUNICIPALS 2016

La Diputació de València publica les bases d'estes ajudes destinades a fomentar la conservació i el gaudi dels Paratges Naturals Municipals.

 

BASES / RESOLUCIÓ

PROGRAMA D'HORTS SOCIALS MUNICIPALS 2016

La Diputació de València, a través del servici de Medi Ambient convoca el Programa d'Horts Socials Municipals per als ajuntaments província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 29 de juny de 2016.

CONVOCATÒRIA 49 PLACES BOMBER CONDUCTOR

El Consorci Provincial de Bombers convoca 49 places de bomber conductor per mitjà de:

 

  • Concurso-Oposición per al torn lliure, seguit de Curs Selectiu de caràcter eliminatori.

  • Concurs per al torn de mobilitat, precedit de de reconeixement mèdic eliminatori.

 

BASES en www.bombersdv.es i en BOP núm. 184 de 22 de setembre de 2016.

 

 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS.

 

AJUDES ECONÒMIQUES PER A LES PLATGES QUE OBTINGUEN CETIFICACIONS Q DE QUALITAT TURÍSTICA I/O BANDERES BLAVES

Bases per a la concessió d'ajudes econòmiques als municipis costaners de la província de València que obtinguen certificacions Q de Qualitat Turística i/o Bandera Blava en les seues platges durant 2016.

 

BASES I ANNEX

RESOLUCIÓ PUBLICADA EN EL BOP Nº 7 DE L'11 DE GENER DE 2017.

 

Termini de sol.licitud de l'1 fins el 15 de desembre de 2016.

SUBVENCIONS A PROJECTES DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

La Diputació de València convoca estes ajudes destinades a entitats locals de la província de València i a les associacions i entitats privades sense ànim de lucre que tinguen la seua seu en algun municipi de la província de València.

 

RESTAURACIÓ IMMOBLES DESTINATS A ACTIVITATS MUSICALS

La Diputació de València publica les bases de les subvencions destinades a obres de condicionament, millora o conservació d'immobles de la província de València destinats a activitats musicals.

 

BASES

 

Termini de presentació fins el 2 de febrer de 2017.

Imatge tornar enrere