PROGRAMA PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L'ENERGIA 2016

Les presents ajudes tenen com a finalitat el finançament d'actuacions encaminades al compliment dels compromisos adquirits pels ajuntaments firmants del “ Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia”.

 

BASES / CORRECCIÓ

 

Fi de termini 29 de desembre

 

BEQUES DE PRÀCTIQUES I INVESTIGACIÓ DE L'ÀREA DE CULTURA

L'Àrea de Cultura de la Diputació de València convoca 21 beques de pràctiques i investigació.

BASES

Termini de sol.licitud fins el 30 de juliol de 2016.

Llistat d'admesos i exclosos.

SUBVENCIONS PER A DESENROTLLAR ACTIVITATS QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2016

Estes ajudes van dirigides a associacions i col·lectius per a la igualtat de gènere de la província de València.

 

BASES / RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ (Pob. + 30.000 hab.)

CORRECCIÓ BASES (BOP 17 d'agost de 2016)

 

Termini de sol·licitud fins el 8 d'agost de 2016.

AJUDES PER A ORDINADORS DE SOBRETAULA

La Diputació de València convoca les ajudes per a ordinadors de sobretaula als ajuntaments, mancomunitates i entitates locals de la província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 28 de juliol de 2016.

AJUDES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS EXTRAORDINARIS 2016

La Diputació de València convoca les Ajudes per a la realizació d'Esdeveniments Esportius Extraordinaris pels Ajuntaments de la Província de València al 2016.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 26 de març de 2016.

Termini de justificació fins el 5 d'octubre de 2016.

SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS 2016

.La Diputació de València convoca estes ajudes a clubs i entitats esportives de la província de València.

 

SUBVENCIONS CLUBS D'ELIT 2016

La Diputació de València convoca estes ajudes a clubs esportius d'elit de la província de valència.

 

BASES / RESOLUCIÓ

 

El termini de sol·licitud és fins al 18 d'agost de 2016.

SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT 2016

La Diputació de València convoca estes ajudes per a esportistes d'elit de la província de València.

 

BASES / RESOLUCIÓ

 

CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE

La Diputació de València llança esta campanya extraordinària destinada a determinats municipis de la província de València que no superen els 30.000 habitants.

 

BASES

 

Termini de sol·licitud pendent de publicació d'extracte de convocatòria en BOP.

BEQUES DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER AL GABINET DE PRESIDÈNCIA EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL. EXERCICI 2016-2017

La Presidència de la Diputació de València establix un programa de pràctiques formatives dirigides a jóvens llicenciats en les branques de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat.

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ FINAL

LLISTAT PROVISIONAL  / LLISTAT DEFINITIU

Imatge tornar enrere