CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA (EL MARENY, ELPERELLO I LA BARRACA d’AIGÜES VIVES)

La Diputació de València convoca la concessió de subvencions destinades a la realització de les campanyes de desratització,, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram; i de control de vectors, per part de dels ajuntaments i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal.
El termini de sol·licitud finalitza el 26 de febrer de 2015.
BASES

 

PLA DE PARCS I JARDINS 2015

La Diputació de València convoca les subvencions destinades a municipis de menys de 50.000 habitants que realitzen inversions en parcs i jardins.
La sol·licitud del PLA D’INVERSIÓ EN PARCS I JARDINS (PIPJ) finalitza el 20 de febrer de 2015.
BASES

CONCESSIÓ D'AJUDES

PLA D’ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ (PAMU)

La Diputació de València ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions als municipis de menys de 50.000 habitants per a l’adquisició de mobiliari urbà.
El termini de sol·licitud finalitza el 20 de febrer de 2015.
BASES

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA 2015. SARC.

La Diputació de València, a través del Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), convoca les subvencions en matèria de cultura per a l’any 2015.
Les ajudes estan destinades a municipis de la província de València amb una població entre 20.000 i 100.000 habitants.
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 25 de febrer de 2015.
BASES

BECA DE COL·LABORACIÓ EN ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS

 
La Diputació de València convoca per a l’any 2015 una beca de col·laboració per a Llicenciats/Graduats en Dret.
El termini de presentació de sol·licituds es de 20 dies hàbils a comptar del 21/01/2015.
 
 
 
 

PREMIS “VALÈNCIA” DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM 2015

La Diputació de València convoca els premis “VALÈNCIA”  de la Institució Alfons el Magnànim per a l’any 2015, en les categories de:
 
  • NARRATIVA EN CASTELLÀ
  • NARRATIVA EN VALENCIÀ
  • POESIA EN CASTELLÀ
  • POESIA EN VALENCIÀ
  • NOVEL·LA NEGRA
Les obres es podran presentar fins al 28 de febrer de 2015,
 
 
Ja es poden consultar el el BOP la relació d’obres admeses (BOP núm..67, 10/04/2015).

BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER A LA DELEGACIÓ D’ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS

La Diputació de València, a través del servici d’Assessorament i Assistència a Municipis, obri convocatòria de beques per a LLICENCIATS EN CIÈNCIES DEL TREBALL i ENGINYERS TÈCNICS INFORMÀTICS.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de desembre de 2014 (20 dies naturals).
 
 
NOTA: Atés que per a la beca d’ENGINYER TÈCNIC INFORMÀTIC no s’han presentat sol·licituds, s’obri un nou termini de presentació fins al 10 de març de 2015.

AJUDES A DESHOSPITALITZATS D’ESTABLIMENTS PSIQUIÀTRICS PROVINCIALS

A partir del 15 de novembre de 2014 i fins al pròxim 29 de novembre de 2014, queda obert el termini de sol·licitud d’ajudes per al 2015 per a persones deshospitalitzades d’establiments psiquiàtrics provincials.
Anunci BOP.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS CONVENIS SINGULARS DE PRESIDÈNCIA 2014-2015


En este LLISTAT poden consultar les subvencions concedides dins del marc dels Convenis Singulars de Presidència per al període 2014-2015.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS PER AL DESENROTLLAMENT (ONGD)

La Diputació de València publica l’aprovació de las bases i convocatòria 2014 per a la concessió de subvencions destinandas al finançament de Programes i Projectes de Cooperació Internacional al Desenrotllament i de Sensibilització Social, dirigides a Organitzacions no Governamentals per al Desenrotllament (ONGD).
La data fins a la qual es podran presentar projectes finalitza el dia 26 de maig, inclusivament.
RESOLUCIÓ

Imatge tornar enrere