BASES SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EN FESTES POPULARS 2014

La Diputació de València, a través del SARC, convoca la concessió d’ajudes als municipis de fins a 20000 habitants de la província de València.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de març de 2014.
Poden consultar les bases en la BOP i en la pàgina del SARC.
 

PROGRAMA LA DIPU T’EUROBECA

 

40 beques


D’una duració de 5 mesos


Amb un import de 1.500 euros al mes


Per a postgraduats de fins a 30 anys

 

BASES EN BOP NÚM 304, 23/12/2013

BASES DEL XXXVIII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

La Diputació de València anuncia el XXXVIII Certamen Provincial de Bandes de Música, dirigit a les Bandes de Música dependents de les Societats Musicals Federades de la província de València.
El termini d’inscripció serà fins el 7 de febrer de 2014.

 
Obres obligades:

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS 2014

La Diputació de València informa dels convenis de pràctiques amb estudiants universitaris per al 2014.

 

-Conveni CEU Cardenal Herrera. (Arxiu adjunt)


-Conveni Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir. (Arxiu adjunt)


-Conveni universitat – ADEIT. (Arxiu adjunt)


-Conveni Universitat Politècnica de València. (Arxiu adjunt)
 

CALENDARI FISCAL 2014

Els períodes de pagament en voluntària dels tributs de caràcter periòdic,
que les Entitats Locals deleguen en esta Diputació, durant
l’any 2014 seran:
– 1er. període: de l’1 de març al 30 d’abril, ambdós inclosos.
– 2do. període: de l’1 de juny al 31 de juliol, ambdós inclosos.
– 3er. període: del 15 de juliol al 30 de setembre, ambdós inclosos.
 

PLANS PROVINCIALS DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVICIS MUNICIPALS 2014-2015

La Diputació de València en la seua sessió de Ple del 19 de novembre de 2013 va aprovar les noves directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i servicis municipals per al bienni 2014-2015.
NOVES DIRECTRIUS (BOP núm. 294, 11-XII-2013).

Imatge tornar enrere