Subvencions per a activitats d'atenció i promoció del benestar de persones majors i dones 2018

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a deu mil habitants. N'estan excloses les mancomunitats i les entitats locals menors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 18 de maig del 2018.

Ajudes per a actuacions en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius 2018

Podran sol·licitar estes activitats els ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a vint mil habitants. Estan excloses d'esta convocatòria les mancomunitats i les entitats locals menors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 18 de maig del 2018.

XI concurs Sona la Dipu Pop-Rock per al 2018

Podran participar en el concurs els grups jóvens de la província de València que complisquen, entre altres, els requisits establits en les bases.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 20 d'abril fins al 18 de maig del 2018.

Subvencions per al finançament els programes juvenils en 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València i els consells locals de Joventut que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions per al compliment del principi d`igualtat entre dones i homes en 2018

Podran sol·licitar aquestes activitats tots els ajuntaments de fins a 30.000 habitants de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions per a la realització d`esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals l`any 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs, entitats esportives i federacions de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions a clubs d`elit de la província de València 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs d`elit de la província de València, legalment constituïts, sent imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de Clubs de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions destinades a activitats de programes municipals de joventut 2018

Subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats i organismes autònoms locals de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.

Activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona 2018

Podran sol·licitar les activitats tots els ajuntaments de municipis de la província de València, excepte València capital.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.

Campanyes de Salut Pública 2018

Estes ajudes estàn destinades als ajuntaments de municipis de la província i entitats locals menors amb població no superior a deu mil habitants.

Termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.

Imatge tornar enrere