CONCURS POP-ROCK SONA LA DIPU 2013

 

Amb l’ànim de fomentar la creativitat musical i el llançament de nous valors de la música entre la joventut de la província de València, la Diputació de València convoca el concurs de Pop-Rock Sona la Dipu. Les bases d’este concurs han sigut publicades en el BOP nº45 del 22 de febrer de 2013.

El termini de presentació de solucitudes és fins al dia 30 de març de 2013 inclòs.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL XXXVII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

 

Aprovades, per la Junta de Govern de la Diputació de València celebrada el dia 18 de desembre del 2012, les BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL XXXVII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA, i en compliment del que establix l’article 49 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, queden exposades al públic, a l’efecte de presentació per part dels interessats de possibles reclamacions i/o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals; es podent-se consultar en el Servici de Cultura de la corporació (plaça de Manises, 4, 3r pis), en hores d’oficina (9-14 hores).En el ben entés que, transcorregut el dit termini sense presentar-ne cap, es consideraran definitivament aprovades.

 

 


PUBLICACIÓ AJUDES A PROGRAMES I PROJECTES ONG 2012

L’Excel·lentíssima Diputació Provincial, en la sessió de Junta de Govern celebrada el 16 d’octubre del 2012, va acordar la concessió de subvencions als projectes següents, que s’han presentat a la convocatòria d’ajudes per a la realització de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament i de sensibilització social de l’any 2012.

LA DIPUTACIÓ APROVA EL PLA DE RENOVACIÓ DE MOBILIARI PER A ESDEVENIMENTS MUNICIPALS

La Junta de Govern ha aprovat les bases i la convocatòria per a atorgar subvencions en l'adquisició de butaques monoblock de plàstic per a ús en l’exterior. La iniciativa naix a fi de coŀlaborar en totes les mesures que permeten als ens locals abaratir costos i reduir pressupost, i permetre que els ciutadans puguen disfrutar de les activitats lúdiques organitzades pel govern municipal.La convocatòria s'obri l'endemà de la seua publicació en el BOP i es tanca el 15 de novembre del 2012.

SONA LA DIPU: Concurs Pop-Rock

La Diputació de València, amb l'ànim de fomentar la creativitat musical i el llançament de nous valors de la música entre la joventut de la província de València, convoca el concurs de pop-rock SONA LA DIPU, en la seua quinta edición.

La Diputació impulsa un nou pla de pagament de factures als ajuntaments

 

La Diputació de València ha impulsat una nova edició del Pla de Xoc per al pagament de factures pendents dels ajuntaments amb proveïdors, amb un pressupost total de 4.950.000 euros, mitjançant l’aprovació de les seus bases en la Comissió de Cooperació Municipal i Medi Ambient que s’ha celebrat este matí, per unanimitat de tots els grups polítics.

CAMPANYA SALUT PÚBLICA 2012

La Diputació de València ha publicat en el BOP de l'1 de març de 2012, les bases per a la concessió de subvencions de les campanyes de salut pública per al 2012. 

CAMPANYA 'RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA 2012'

 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim dia 31 de març , inclòs

La Diputació de València ha publicat en el BOP de l'1 de març, l'anunci pel qual s'obri el període de presentació d'instàncies per a la convocatòria de la XXXIII Campanya 'Retrobem la Nostra Mùsica' 2012. 

PUBLICADA RPT Y PLANTILLA 2013 de la Diputación de Valencia

Publicada en el BOP 305 de 22-12-2013 la RPT y Plantilla de la Diputación de Valencia para 2013
Imatge tornar enrere