AJUDES PER A ORDINADORS DE SOBRETAULA

La Diputació de València convoca les ajudes per a ordinadors de sobretaula als ajuntaments, mancomunitates i entitates locals de la província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 28 de juliol de 2016.

AJUDES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS EXTRAORDINARIS 2016

La Diputació de València convoca les Ajudes per a la realizació d'Esdeveniments Esportius Extraordinaris pels Ajuntaments de la Província de València al 2016.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 26 de març de 2016.

Termini de justificació fins el 5 d'octubre de 2016.

SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS 2016

.La Diputació de València convoca estes ajudes a clubs i entitats esportives de la província de València.

 

SUBVENCIONS CLUBS D'ELIT 2016

La Diputació de València convoca estes ajudes a clubs esportius d'elit de la província de valència.

 

BASES / RESOLUCIÓ

 

El termini de sol·licitud és fins al 18 d'agost de 2016.

SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT 2016

La Diputació de València convoca estes ajudes per a esportistes d'elit de la província de València.

 

BASES / RESOLUCIÓ

 

CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE

La Diputació de València llança esta campanya extraordinària destinada a determinats municipis de la província de València que no superen els 30.000 habitants.

 

BASES

 

Termini de sol·licitud pendent de publicació d'extracte de convocatòria en BOP.

BEQUES DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER AL GABINET DE PRESIDÈNCIA EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL. EXERCICI 2016-2017

La Presidència de la Diputació de València establix un programa de pràctiques formatives dirigides a jóvens llicenciats en les branques de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat.

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ FINAL

LLISTAT PROVISIONAL  / LLISTAT DEFINITIU

AJUDES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

La Diputació de València convoca les Ajudes Contra la Pobresa Energètica per als ajuntaments de la província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 18 de juliol de 2016.

BASES ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN ORGANIZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE ARXIUS MUNICIPALS

La Diputació de València en colaboració  amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, oferix als Ajuntaments de municipis de la provìncia de menys de 10.000 habitants, que no conten en arxiver, l'asistència tècnica per a l'organizació i descripció de arxius municipals.

BASES / ORDE D'ACTUACIONS

PLA D'ENJARDINAMENT 2016

La Diputació de València convoca estes ajudes per al manteniment de les zones enjardinades de la província de València.

BASES / RESOLUCIÓ

Termini de sol.licitud fins el 11 de juny de 2016.

Imatge tornar enrere