Convocatòria del pla de suport econòmic a les mancomunitats 2019

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 30 de juliol de 2019.

Subvencions a l'organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes

Convocatòria dirigida a les associacions i entitats sense ànim de lucre de la província de València

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 25 de juliol de 2019.

Subvencions per a la construcció o reposició d'infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, historicoartístic i mediambiental

Convocatòria dirigida als municipis de la província de València de menys de 30.000 habitants

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 25 de juliol de 2019.

Subvencions per a activitats de promoció turística 2019

Convocatòria dirigida als municipis i entitats locals menors de la província de València de menys de 30.000 habitants

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 25 de juliol de 2019

Tercer període de recaptació voluntari

Entre els dies 15 de juliol i 1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos, es durà a terme la recaptació dels tributs dels ajuntaments i altres entitats públiques que han delegat en la Diputació aquesta funció.

Resolució subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica a la provincia de València 2019

Ajudes dirigides a ajuntaments i mancomunitats de la província de València. La sol·licitud es presentarà a través de la Carpeta d'Ajuntaments.

Termini de presentació: del 24 d'abril fins al 8 de maig de 2019 

Resolució de la convocatòria de subvencions destinades a projectes de recuperació de la memòria històrica.

Subvencions destinades a esportistes de motociclisme de velocitat 2019

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 23 de juliol de 2019.

Cicle Teatre de la Memòria 2019

Aprovació de preus públics per a l'exhibició en el Teatre Principal de València

Imatge tornar enrere