PROCEDIMENT OBERT CONTRACTACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS PER A LES SOCIETATS MUSICALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. ANUALITAT 2013.

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
-Servici de Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix. 46003 València.
Pàgina Web: https://www.contratacion.gva.es
El termini de presentació finalitza a les 13 hores del dia 23 d'octubre de 2013.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS ORIGINALS PER A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València anuncia el procediment obert per a la contractació del subministrament de consumibles informàtics originals per a la Diputació de València.

CONVOCATÒRIA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE COORDINACIÓ I DOCÈNCIA D’ACTIVITATS FORMATIVES PER A INTEGRAR EL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2014

L’objecte de la convocatòria és la selecció de propostes de formació destinades als empleats públics locals, sobre temes o matèries que resulten d’interés i actualitat per a ser incloses en el Pla Agrupat de Formació Contínua per al 2014.
Les propostes es podran presenten a partir de l’endemà de la publicació en el BOP, finalitzant el termini el 13 de setembre de 2013.

PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE BUGADERIA EN L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC DE BÉTERA

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria per procediment obert per a la contractació del servici de "BUGADERIA EN L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC PROVINCIAL PARE JOFRÉ DE BÉTERA"

PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVICI D’AMBULÀNCIES I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria per procediment obert per a la conclusió d’un acord marc per a la prestació del servici d’ambulàncies i assistència sanitària.

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PROMOGUTS PER MANCOMUNITATS, ASSOCIACIONS I FUNDACIONS EN MATÈRIA DE SALUT MENTAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2013

-RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (BOP Nº232, 30-09-2013).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar del següent a la publicació d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província.
 

- Bases i BOP, punxeu ací

-Instància (Vore arxiu adjunt)

Imatge tornar enrere