TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A AJUDES ECONÒMIQUES ALS DESHOSPITALITZATS DELS ESTABLIMENTS PSIQUIÀTRICS PROVINCIALS I IMPORT DELS GASTOS PERSONALS 2014


El termini de presentació de sol·licituds, corresponents a l’exercici 2014, serà de 15 dies a comptar del següent al de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província (BOP NÚM. 260, 1/11/2013).

BECA DE PRÀCTIQUES D’INVESTIGACIÓ PER AL MUSEU TAURÍ

La Diputació de València concedix una beca de pràctiques i investigació a desenrotllar en el Museu Taurí. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 252, 23/10/2013).

 

CONVOCATÒRIA BOSSES D’ESTUDIS PER ALS SEUS EMPLEATS PÚBLICS 2013/2014

El termini de presentació de sol·licituds serà de l al 30 de novembre 2013.
El model específic de sol·licitud pot ser descarregat de la web de la Diputació (http://www.dival.es/va/servicio-personal/content/ayuda-de-estudios) entrant en la pestanya documentació i en impresos, o arreplegar-lo en el Registre General de la Diputació o en l’oficina d’atenció a l’usuari (Gestió de Personal).

Imatge tornar enrere