Taxa de tractament de residus exercici 2019

Període de cobrament dels rebuts de la taxa de tractament de residus del Consorci Àrea de Gestió V5, corresponents a l'exercici 2019: entre els dies 4 de novembre de 2019 i 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Decret de nomenament del tribunal per a beques de l'Àrea de Cultura 2020

Integrants de la comissió que ha de valorar les persones candidates de la convocatòria per a la concessió de beques de l'Àrea de Cultura 2020

Subvencions amb destinació a Smart Cities 2019

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments, les mancomunitats i les entitats locals menors de la província de València, sempre que reunisquen els requisits establits.

Resolució de la convocatòria subvencions destinades a Smart City 2019. BOP de dimarts 29 d'octubre 2019 (veure anunci)

El termini de JUSTIFICACIÓ d'estes subvencions és fins al 15 de desembre de 2019.

SARC: concessió i justificació de subvencions a ajuntaments i entitats locals

Correcció d'errades de la resolució publicada en el BOP dilluns 28 d'octubre de 2019 (accés ací)

Subvencions destinades a entitats associatives sense ànim de lucre de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i la informació pública 2019

Podran sol·licitar estes subvencions les entitats associatives sense ànim de lucre de la província de València constituïdes com a associació, fundació, federació o confederació.

Requeriment d'esmena de les sol·licituds presentades en relació a la convocatòria publicada en BOP 18 octubre 2019 

Qualificacions finals EMPUJU - Programa EMPUJU/EMCUJU 2019 -

Convocatòria del Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil, cofinançades pel Fons Social Europeu.

Acta selecció final EMPUJU (document adjunt)

Qualificacions finals EMCUJU-Programa EMPUJU/EMCUJU 2019-

Convocatòria del Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil, cofinançades pel Fons Social Europeu.

Acta selecció final EMCUJU (document adjunt)

Cultura: Concessió i justificació de subvencions a Entitats Locals 2019

Obert el termini de justificació fins el 5 de novembre

Imatge tornar enrere