PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS MUNICIPALS

S’amplia el termini de presentació de justificants fins al 15 de desembre de 2013.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER L’OBTENCIÓ O MANTENIMENT DE CERTIFICACIONS EN PLATGES

El Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de València, “València, Terra i Mar” convoca les ajudes que s’indiquen d’acord amb les bases publicades en el BOP núm. 194 de 16-VIII-2013.

PROCEDIMENT OBERT CONTRACTACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS PER A LES SOCIETATS MUSICALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. ANUALITAT 2013.

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
-Servici de Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix. 46003 València.
Pàgina Web: https://www.contratacion.gva.es
El termini de presentació finalitza a les 13 hores del dia 23 d'octubre de 2013.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS ORIGINALS PER A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València anuncia el procediment obert per a la contractació del subministrament de consumibles informàtics originals per a la Diputació de València.

CONVOCATÒRIA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE COORDINACIÓ I DOCÈNCIA D’ACTIVITATS FORMATIVES PER A INTEGRAR EL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2014

L’objecte de la convocatòria és la selecció de propostes de formació destinades als empleats públics locals, sobre temes o matèries que resulten d’interés i actualitat per a ser incloses en el Pla Agrupat de Formació Contínua per al 2014.
Les propostes es podran presenten a partir de l’endemà de la publicació en el BOP, finalitzant el termini el 13 de setembre de 2013.

PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE BUGADERIA EN L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC DE BÉTERA

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria per procediment obert per a la contractació del servici de "BUGADERIA EN L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC PROVINCIAL PARE JOFRÉ DE BÉTERA"

Imatge tornar enrere