Resolució de subvencions a joves esportistes

Resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a joves esportistes de la província de València per a la realització d’activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.

Termini de justificació fins al 31 de desembre de 2017.

Resolució de subvencions a esportistes d’elit 2017

Resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a esportistes d’elit de la província de València per a la realització d’activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.

Termini de justificació fins al 31 de desembre de 2017.

Resolució de subvencions a clubs d’élit de la província de València

Resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a clubs d’élit de la província de València per a la realització d’activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.

Termini de justificació fins al 31 de desembre de 2017.

Resolució de subvencions a clubs i entitats esportives de la província de València

Resolució de la convocatòria de concessió de subvenvions a clubs i entitats esportives de la província de València per a la realització d’activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.

Termini de justificació fins al 31 de desembre de 2017.

Resolució subvencions a ajuntaments destinades a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones l'any 2017

Resolució de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la província de València amb població inferior a cinc mil habitants, destinades a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones l'any 2017

Resolució de la convocatòria de subvencions destinades a implantar mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i homes 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes dirigides a ajuntaments de fins a 30.000 habitants i entitats locals menors de la província de València.

Subvencions destinades a les entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

Subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

Modificació de la convocatòria de subvencions destinades a esportistes d'elit i jóvens esportistes de la província de València 2017

S'amplia l'import total de les subvencions que es concedisquen i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació de 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la Corporació.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre de 2017.

Imatge tornar enrere