Modificació de la convocatòria de subvencions destinades a clubs, entitats esportives i federacions per a esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals 2017

S'amplia l'import total de les subvencions que es concedisquen i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació del 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la corporació.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre de 2017.

Convocatòria del Pla d'Ocupació 2017

Programa d'ajudes de foment de l'ocupació dirigit als municipis i els seus organismes autònoms dependents que, al seu torn, instrumenten programes de contractació per a l'execució d'obres o servicis d'interès general o social.

El termini de presentació de sol·licituds per a la seua adhesió al Pla serà fins al 19 de Desembre del 2017.

Procés de selecció d'Especialistes de Brigades Forestals (ref. 02-2017) per a l'empresa Divalterra, S.A.

S’ha acordat realitzar una modificació en les bases reguladores d'aquest procés de selecció que van ser publicades en el BOP 105, de 2 de juny de 2017. Per tant, s’obri un termini de presentació de noves sol·licituds des del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

Procés de selecció d'un/a tècnic/a de Recursos Humans (ref. 09-2017) per a l'empresa Divalterra, S.A.

Convocatòria d'un procés de selecció per a cobrir un lloc de Tècnic/a de Recursos Humans.

Termini de sol·licitud des del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

Ampliació del termini de justificació de subvencions destinades a esportistes d'elit i joves esportistes

S'amplia el termini de justificació fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 16 de novembre de 2017 (veure anunci)

Programa de Gestió Forestal Sostenible 2017

Convocatòria del Programa de Gestió Forestal Sostenible 2017. Té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització d'accions en matèria de gestió forestal sostenible per a l'exercici 2017.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre d'enguany.

Convocatòria de la I Edició dels premis GO! de la Diputació de València

La Diputació de València convoca la concessió de la I Edició dels Premis GO! a la recerca i a la societat civil, de la Diputació Provincial de València amb la finalitat de reconèixer la labor de persones físiques i jurídiques en els camps de la recerca, la divulgació, el desenvolupament d'aplicacions i la promoció de la cultura de Govern Obert.

 

Terme de presentació de sol·licituds fins al 11 de decembre de 2017.

Convocatòria del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2018

La Diputació Provincial de València convoca el Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2018 dirigit a les Bandes de Música dependents de les societats musicals federades de la província de València.

El termini per a la presentació de la sol·licitud finalitza el 15 de novembre de 2017 inclòs.

Imatge tornar enrere