Resolució de subvencions a clubs i entitats esportives de la província de València

Resolució de la convocatòria de concessió de subvenvions a clubs i entitats esportives de la província de València per a la realització d’activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.

Termini de justificació fins al 31 de desembre de 2017.

Resolució subvencions a ajuntaments destinades a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones l'any 2017

Resolució de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la província de València amb població inferior a cinc mil habitants, destinades a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones l'any 2017

Resolució de la convocatòria de subvencions destinades a implantar mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i homes 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes dirigides a ajuntaments de fins a 30.000 habitants i entitats locals menors de la província de València.

Subvencions destinades a les entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

Subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

Modificació de la convocatòria de subvencions destinades a esportistes d'elit i jóvens esportistes de la província de València 2017

S'amplia l'import total de les subvencions que es concedisquen i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació de 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la Corporació.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre de 2017.

Modificació de la convocatòria de subvencions destinades a clubs, entitats esportives i federacions per a esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals 2017

S'amplia l'import total de les subvencions que es concedisquen i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació del 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la corporació.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre de 2017.

Convocatòria del Pla d'Ocupació 2017

Programa d'ajudes de foment de l'ocupació dirigit als municipis i els seus organismes autònoms dependents que, al seu torn, instrumenten programes de contractació per a l'execució d'obres o servicis d'interès general o social.

El termini de presentació de sol·licituds per a la seua adhesió al Pla serà fins al 19 de Desembre del 2017.

Procés de selecció d'Especialistes de Brigades Forestals (ref. 02-2017) per a l'empresa Divalterra, S.A.

S’ha acordat realitzar una modificació en les bases reguladores d'aquest procés de selecció que van ser publicades en el BOP 105, de 2 de juny de 2017. Per tant, s’obri un termini de presentació de noves sol·licituds des del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

Imatge tornar enrere