Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Ordres del dia del Ple extraordinari del 17 de juliol de 2018 i del Ple extraordinari d'el·lecció del President del mateix dia.

Ampliació del términi de presentació de sol·licituds en els Premis Go! a la investigació i la

societat civil en matèria de govern obert

Relació d'entrades de la Plaça de bous de València repartides durant la fira de Falles de 2018

Circular de la Secretaria General de 13 d'abril de 2018 sobre procediments a seguir davant l'obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

Instrucció del diputat delegat de l’Àrea d’Administració General i Transparència de 29 de març de 2018, sobre publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions