Imagen

TROBADA DE FOLKLORE 2017. MÚSICA I BALLS VALENCIANS

L’Àrea de Cultura de la Diputació de València posa en marxa la segona edició de la Trobada de Folklore i ofereix als ajuntaments de la província la possibilitat de participar-hi. L’edició de 2017 proposa un model de representació territorial de quatre comarques diferents seleccionades d’entre les sol·licituds rebudes dels ajuntaments, en estreta col·laboració i com element d'impuls de les seues activitats culturals.

 

 

PROGRAMACIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA

 

ALGIRÓS

 

38 Campanya Retrobem la Nostra Música

La Diputació de València és conscient de la importància que té la música de banda en la cultura i la tradició valencianes, i a través de l’Àrea de Cultura va començar, el 1980, a mostrar el seu suport a les societats musicals de la província. Aquest mateix suport s’ha anat estenent a altres agrupacions musicals amb les quals comparteix el seu interés per transmetre la música, les nostres tradicions i la nostra cultura, com són: les corals, les orquestres simfòniques, les orquestres de pols i plectre, els grups de dolçaina i tabal i els grups folklòrics.

Retrobem 2015

 

Resolució subvencions instruments musicals 2016

 

 

Ajudes per mitjà d’abonament de factura: BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS MUSICALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PER A L’ADQUISICIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS

Model de sol·licitud: polse ací

Termini de presentació: Finalitza el 10 de juny de 2016 inclòs.

ALFONS ROIG

Les ajudes Alfons Roig tenen com a objecte la realització d’un projecte d’investigació, individual o col·lectiu, per part d’artistes de la província de València, en qualsevol de les disciplines següents: pintura, escultura, dibuix, fotografia, audiovisuals, tècniques digitals i disseny.

Beca de pràctiques i investigació a desenvolupar en làrea de cultura de la Diputació de València

Data d'inici de la beca: 1 de febrer de 2017

Resultats finals de la valoració de les beques:

El tribunal de valoració ha proposat, perquè siga resolta per la junta de govern en la primera sessió que se celebre. el següent: