Retrobem_38.PNG

Retrobem la Nostra Música 2017

38 Campanya Retrobem la Nostra Música

La Diputació de València és conscient de la importància que té la música de banda en la cultura i la tradició valencianes, i a través de l’Àrea de Cultura va començar, el 1980, a mostrar el seu suport a les societats musicals de la província. Aquest mateix suport s’ha anat estenent a altres agrupacions musicals amb les quals comparteix el seu interés per transmetre la música, les nostres tradicions i la nostra cultura, com són: les corals, les orquestres simfòniques, les orquestres de pols i plectre, els grups de dolçaina i tabal i els grups folklòrics.

Així mateix, a més de la celebració de concerts s’han obert ajudes per a altres àmbits que són fonamentals en el desenvolupament de la seua activitat, com és el suport a les escoles d’educands, la gravació de CD, l’edició de partitures…

Amb aquesta nova legislatura s’ha donat un pas més i es pretén posar València en el mapa del fenomen cultural valencià a través de les bandes de música, i s’ha obert la línia València és música, amb la qual es pretén portar la nostra música més enllà de la província i obrir-la al món.

 

1. BASES: aprovació pel Ple de la Diputació el 21 de febrer del 2017.

 

2. PUBLICACIÓ PROVISIONAL en el Butlletí Oficial de la província de València (BOP de València) de les bases: del 22 al 28 de febrer del 2017 (han d'estar 30 dies d'exposició al públic)

 

3. PUBLICACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES: del 5 al 15 d'abril del 2017.

 

4. CONVOCATÒRIA: aprovació del 6 al 18 d'abril del 2017. Enviament a l'Estat perquè ho incorpore a la Base Nacional de Subvencions. El propi Estat és qui envia a publicar un extracte al BOP de València.

 

5. OBERTURA DEL TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS: l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València.

 

6. DURACIÓ DEL TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS: un mes, a comptar de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València.

 

NOTA:

Al tractar-se d'una previsió pot quedar alterada per circunstàncies de tramitació dels procediments.

 

7. GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

 

Se sol·licitarà amb formulari electrònic i només per via telemàtica a través de la seu electrònica. Per a això s'ha de tindre el certificat de signatura digital, bé de l'entitat que sol·licita o del seu representant legal.

 

El certificat de signatura digital per a representants legals d'entitats o persones físiques, es pot obtindre acudint amb el DNI a la Diputació en Directe, plaça de Manises, 6, 46003 València; més informació: tel. 96 388 25 25

 

Les entitats poden traure el certificat de signatura digital en la pàgina web: www.accv.es, per a més informació:  tel. 902 48 24 84

 

8. DIFUSIÓ

 

9. ARREPLEGA MATERIAL CAMPANYA - CARTELLS, PARTITURES, CD,S
Només dilluns i dijous en horari de 10:30 a 13:30 hores. (A partir del dia 27 de febrer del 2017)C/ Beat Nicolau Factor, 1- 46007 València
Cridar abans al 96 388 25 90

 

www.dival.es/Centres Àrea de Cultura/promoción cultural

SEGUIR INFORMACIÓ I NOVETATS DE LA 38 CAMPANYA RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA.

 

 

 


Imatge tornar enrere