Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Podran participar en el concurs els grups joves de la província de València que reunisquen, entre uns altres, els requisits establits en les bases.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 20 d'abril fins al 18 de maig de 2018.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València i els consells locals de Joventut que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Podran sol·licitar aquestes activitats tots els ajuntaments de fins a 30.000 habitants de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs, entitats esportives i federacions de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs d`elit de la província de València, legalment constituïts, sent imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de Clubs de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats i organismes autònoms locals de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.