Programa d'ajudes de salut pública

Campanyes de salut pública

 
Tenen per objecte desenvolupar campanyes de prevenció i foment de la salut que es fan en ajuntaments de municipis de menys de vint mil habitants i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal (el Mareny, el Perelló i la Barraca d'Aigües Vives) de la província de València amb el fi de contribuir a millorar la salut pública dels seus habitants. Els programes que integren estes campanyes són:
 
• Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.
• Control de vectors (mosques i mosquits).
 
Publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 45, de 08/03/2021
 
Presentació de sol·licituds en la Carpeta d'Ajuntaments des del 9 de març fins al 9 d'abril del 2021
 
 

Impresos de justificació:

- Informe de realització de campanyes

- Memòria financera

- Declaració responsable d'altres ingressos i subvencions

 

 

 

 

Imatge tornar enrere