Xarxa de Carreteres
Pla de Camins i Vials 2018-2019
Descàrregues públiques
Projectes en informació pública
Licitacions
Tràmits en Carreteres

Tauler d'actualitat de carreteres

Col·locació de les bigues, amb grues

25.3.2021

Les obres de la nova variant de Bétera, que promou l'Àrea d'Infraestructures de la Diputació de València, han superat una nova etapa amb la col·locació de les bigues del nou pont sobre el barranc del Cirerer que, a més, són les bigues de major grandària d'aquesta actuació.

La Diputació de València ha finalitzat la construcció d'una glorieta en la intersecció de la CV-324 amb el camí vell de Terol.

Col·locació de les bigues

La continuïtat en l'execució de l'obra de la variant nord de Bétera es fa palesa en els nous vídeos que ens han facilitat sobre la col·locació en obra de les bigues de la nova estructura sobre la línia del ferrocarril de la Generalitat Valenciana (FGV).

L'obra de la variant nord de Bétera progressa al ritme previst. A continuació podem vore un vídeo de la col·locació en obra de les bigues que suportaran el tauler de la nova estructura sobre el barranc de Carraixet.

Imagen

La Diputació de València i l'IVE impulsen la publicació de les Cartilles d'obra, que es converteixen en els documents de referència per a la posada en obra de les principals solucions de pavimentació asfàltica en vies de baixa intensitat de trànsit.

Imagen

L'Àrea d'Infraestructures dona per finalitzades les obres d'estabilització de vessants annexos a la carretera CV-580 entre Millares i Dos Aguas, dutes a terme pel Servei de Construcció. Les obres han suposat una inversió de 2.000.000 € i s'han executat en un termini de nou mesos, amb actuacions de sosteniment i contenció en una zona amb un risc de despreniments molt elevat, tal com s'ha anat reflectint al llarg de la història de la via.

SIG