Centre de Formació Professional Adaptada La Misericòrdia

Centre de Formació Professional Adaptada La Misericòrdia

 

 

 

 

 

 

C/ Casa de la Misericòrdia, 34. 46014 València

Tel.: 963 502 722. Fax: 963 704 579
Correu-e: fp.adaptada@dival.es

 

 

QUÈ SÓN ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ORDINARIS (PFQBO)?

 

-    Són cursos oficials amb una duració d’un any escolar.

-    Adaptats a les necessitats de l’alumnat que no ha aconseguit els objectius previstos a l’Educació Secundària Obligatòria.

-    Regulats per l’Ordre 73/2014, de 26 d’agost (Conselleria d’Educació).

 

A QUI VAN DIRIGITS ELS PFQBO?

 

A joves escolaritzats o desescolaritzats, entre 16 i 21 anys d’edat, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

 

OBJECTIUS DELS PFQBO

 

1.    Desenvolupar capacitats i destreses suficients perquè l’alumnat aconseguisca les competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1.

2.    Afermar la seua maduresa personal i el seu nivell d’ocupabilitat.

3.    Aconseguir que es reconeguen a si mateixos com a persones valuoses amb capacitat d’aprendre i treballar amb els altres.

4.    Possibilitar la seua experiència i formació en centres de treball com a persones responsables.

 

QUÈ S’ESTUDIA EN ELS PFQBO?

 

I. Mòduls professionalsassociats a unitats de competències pròpies d’una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, que inclouen un mòdul de Formació en Centres de Treball.

 

II. Mòduls formatius de caràcter general. Són els següents.

-    Mòdul Lingüístic i Social.

-    Mòdul Científic i Matemàtic.

-    Mòdul de Formació i Orientació Laboral.

-    Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mediambiental.

-    Mòdul optatiu (Act. Física i Esport, Noves Tecnologies, etc.).

-    Mòdul d’Acció Tutorial.

 

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA QUE S’OBTÉ

 

Una vegada superat el Programa, s’obtindrà una certificació acadèmica, expedida per la Conselleria d’Educació, en la qual constaran els mòduls professionals específics, els mòduls formatius de caràcter general, com també l’optatiu. Així mateix, s’acreditaran les unitats de competència professional superades.

 

NOU CALENDARI D'ADMISSIÓ i
MATRICULA PER AL CURS 2021-22

(punxa enllaç)

 

PROGRAMES QUE S’IMPARTEIXEN AL CENTRE

 

§  TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLES

 

La competència general associada a aquesta qualificació professional consisteix a operar amb equips de mecanitzat per a la fabricació d’elements de fusteria i moble, ajustar i embalar productes i elements de fusteria i moble, i col·laborar en el seu muntatge i instal·lació amb la qualitat requerida i en les condicions de seguretat, salut laboral i mediambientals adequades.

 

§  OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA

 

La competència general associada a aquesta qualificació professional consisteix arealitzar operacions bàsiques de fabricació, com també alimentar i assistir als processos de mecanitzat, muntatge i fosa automatitzats, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

 

§  SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA

 

La competència general associada a aquesta qualificació professional consisteix apreparar els equips, fer tècniques de neteja i condicionament del cabell i cuir cabellut i aplicació de tècniques de canvis de forma i color, sota la supervisió del tècnic responsable, en condicions d’higiene i seguretat òptimes.

 

§  OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA

 

La competència general associada a aquesta qualificació professional consisteix en preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en lapreparació d’elaboracions més complexes, executant i aplicant operacions, tècniquesi normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

 

§  OPERACIONS BÀSIQUES DE PASTISSERIA

 

La competència general associada a aquesta qualificació professional consisteix enpreelaborar, elaborar i presentar elaboracions senzilles de pastisseria i assistir, seguint instruccions, en lapreparació d’altres més complexes, realitzant operacions bàsiques d’aprovisionament intern i aplicanttècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

 

 

 

 

 

 

 DescripcióMida
icono application/pdfCALENDARI ADMISSIO CENTRE MISE21-22.pdf738.03 KB
Imatge tornar enrere