Publicadors

Entitats i Publicadors

L’entitat és l’òrgan responsable de la publicació, en el BOP poden publicar:

 • Entitat local (ex.: Ajuntament).
 • Administració Central (ex.: Demarcació de Costes).
 • Diputació de València.
 • Mancomunitat.
 • Persones físiques o jurídiques (ex.: Comunitat de Regants).
 • Jutjats.
 • Organismes Autònoms (ex.: Palau de la Música).
 • Delegació de Govern.

 • Empreses Públiques (ex.: Egevasa).

En aquestes entitats hi ha dos tipus de publicadores:

 • Personal facultat: En cada entitat hi ha com a mínim una persona facultada amb permisos especials, com són:
  • Donar d’alta i baixa altres autoritzats.
  • Mantindre actualitzades les seues dades i les del personal de l’entitat.
  • Supervisar el progrés de tots els anuncis de la seua entitat (pendent, publicat, anul·lat, etc.)
  • Totes les funcions de publicació del personal autoritzat.
 • Personal autoritzat: No té permisos per a modificar les seues dades ni les de l’entitat, únicament pot:
  • Crear anuncis nous.
  • Supervisar el progrés de les SEUES publicacions (pendent, publicat, anul·lat, etc.)

Les gestions relacionades amb entitats i el personal publicador han de gestionar-se a través de l’Administració del BOP, en el telèfon 963 883 877 o en l’adreça electrònica bop@dival.es

Imatge tornar enrere