Sol.licitud de treballs

Sol.licitud de treballs

Es pot accedir a l’aplicació de comandes i ordres d’impremta a través de la intranet de la Diputació. Si sol·liciteu material de papereria preimprés (carpetes, targetes, oficis) es pot utilitzar la mateixa ordre d’impremta per a tot el material que compartisca elements gràfics o textos impresos.
Amb tot, si sol·liciteu fullets, revistes, llibres, etc., és convenient que s’utilitze una única ordre d’impremta per a cada sèrie de treballs (exposició, jornada, llibre) de manera que es facilite al màxim la gestió de la comanda.
Detalleu el màxim possible aspectes com:
  • Nombre d’exemplars.
  • Tipus d’impressió (blanc i negre, color, òfset, digital).
  • Grandària d’impressió i paper a utilitzar.
  • Data màxima de lliurament (molt important si són inajornables).
  • Manipulació en postimpressió (enquadernació, plegats especials, plastificats, etc.).
Repasseu la nostra llista de comprovació perquè la sol·licitud es tramite sense problemes.
Si acompanyeu la petició amb arxius informàtics, assegureu-vos que compleixen amb les especificacions tècniques dels arxius gràfics necessàries per a la impressió.
Les vostres peticions es remetran a la impremta mitjançant l’aplicació informàtica i posteriorment remetrem als serveis una valoració estadística dels treballs i els subministraments mensuals fets amb el fi de disposar d’un control del material sol·licitat i lliurat.
Si teniu qualsevol dubte sobre el processament d’aquesta petició, contacteu amb nosaltres indicant sempre el número de l’ordre d’impremta perquè ens servisca de referència per a localitzar el treball.
Imatge tornar enrere