Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

El BOP núm. 87, de 10 de maig, publica l'aprovació de la selecció proposada per la comissió avaluadora de les entitats locals on es realitzaran les activitats culturals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València en 2021.

BDNS Identificador 562484.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 7 de juny de 2021.

BDNS Identificador 562485.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 7 de juny de 2021.

BDNS Identificador 560467.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 7 juny de 2021.

BDNS Identificador 559548.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 7 de juny de 2021.