Decret del diputat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Valencia on s’aprova la selecció proposada per la comissió avaluadora de les entitats locals on es realitzaran les activitats culturals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València en 2021

El BOP núm. 87, de 10 de maig, publica l'aprovació de la selecció proposada per la comissió avaluadora de les entitats locals on es realitzaran les activitats culturals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València en 2021.

Reacciona 2021 per a la concessió de subvencions per a la implantació del programa 50/50 a les escoles públiques de la província de València 2021

BDNS Identificador 562484.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 7 de juny de 2021.

Reacciona 2021 per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes de vies ciclovianants 2021

BDNS Identificador 562485.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 7 de juny de 2021.

Reacciona 2021 per a la concessió de subvencions per a la millora del cicle integral de l'aigua a la província de València 2021

BDNS Identificador 560467.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 7 juny de 2021.

Reacciona 2021 per a l'autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals de la província 2021

BDNS Identificador 559548.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 7 de juny de 2021.

Reacciona 2021: subvencions per a la certificació energètica d'edificis municipals de la província de València durant 2021

BDNS Identificador 559549.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 7 de juny de 2021.

Reacciona 2021: subvencions per a la redacció de plans locals de gestió de residus domèstics i assimilables a la província 2021

BDNS Identificador 559550.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 7 de juny de 2021.

Convocatòria dels premis a programes i activitats en l'àmbit de la memòria democràtica desenvolupats per centres educatius de secundària i batxillerat

BDNS identificador 560456.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 7 de maig fins al 5 de juny de 2021.

Imatge tornar enrere