BASES DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DURANT LES FESTES POPULARS 2013

 La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques per a la realització d’activitats durant les festes populars i locals. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província.

-Bases i instància, Pop-Rock Sona la Dipu. Les bases d’este concurs han sigut publicades en el BOP nº45 del 22 de febrer de 2013.

El termini de presentació de solucitudes és fins al dia 30 de març de 2013 inclòs.

PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2013

 

A partir del 21 de febrer de 2013 i fins al pròxim 22 de març de 2013, queda oberta la convocatòria per a la inscripció en els cursos inclosos en el PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2013.

Els cursos estan organitzats per la Diputació de València, a través del Servici de Formació, i hi poden participar, el personal de les Entitats Locals de la província de València i de la pròpia Diputació.

-Sol·licituds: www.dival.es/es/formacion

-Atenció a l’usuari de formació: 902 460 202 / 963 883 985 / formacion@dival.es

Per a accedir a les bases publicades en BOP

Imatge tornar enrere

Intranet