Subvencions a ramaderies de bous de lídia de la província de València 2020

El termini per a presentar la justificació acaba el 5 de novembre de 2020.

Convocatòria de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (3/20/TRA)

MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I LA JUSTIFICACIÓ

Termini de realització d'activitats: Fins al 31 de desembre de 2020

Termini per a la presentació de la documentació justificativa:  Fins al 15 de gener de 2021

Resolució de concessió de subvencions per a l'adquisició d'instruments musicals per a agrupacions musicals 2020

Termini de presentació de la justificació: fins al 15 de desembre de 2020

Tercer període de recaptació voluntarI

S'ha disposat posar al cobrament entre els dies 1 de octubre i 1 de desembre de 2020, ambdós inclusivament, la recaptació dels tributs dels ajuntaments i altres entitats supramunicipals.

Subvencions destinades a entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (5/20/TRA)

Modificació de la convocatòria: ampliació del termini per a la realització d'activitats i la justificació 

Imatge tornar enrere