Projecte Europeu Life Recypack

Projecte Europeu Life Recypack

 

Introducció

La majoria dels residus generats a Europa són d’origen urbà i entre ells hi ha els residus derivats de l’activitat comercial. S’estima que a Espanya l’activitat comercial genera el 21% del total dels residus domèstics.

Els models actuals de gestió no estan adaptats a aquesta tipologia de residus, la qual cosa genera problemes com ara: pèrdua de matèries primeres per abocament, saturació de contenidors, abandó del residu a la via pública, problemes de funcionament en les plantes de tractament i abocaments il·legals, a més del cost d’oportunitat que representa el fet de mesclar-los amb altres residus urbans de pitjor qualitat.

 

Objectius del projecte

El problema mediambiental que aborda el projecte LIFE RECYPACK és la gestió inadequada dels residus plàstics d’envasos comercials assimilables a domèstics.

Per això, s’implantarà un sistema de recollida selectiva de plàstic comercial focalitzat en dos materials: PE (polietilé expandit) i EPS (poliestiré expandit), per tal d’augmentar el reciclatge d’aquests plàstics en els països d’estudi on es durà a terme el projecte, és a dir, Espanya, Itàlia i Hongria, i evitar així que siguen depositats en abocador.

En el marc del projecte s’han detectat quatre grans tipologies comercials generadores de residu comercial: grans superfícies, comerç urbà, cadenes de distribució i instal·ladors PIMES, sobre les quals es treballarà per a intentar desenvolupar uns models de gestió nous.

El projecte espera obtindre plàstic comercial valoritzable per a la indústria desenvolupant quatre nous models de selecció de residus comercials, tant a Espanya com a Itàlia.

 

Una gestió adequada del plàstic comercial pot constituir una solució innovadora que represente la fi de la condició de residu per a aquests materials i que en permeta l’obtenció de matèries primeres de segona generació, a més de reduir el consum de recursos naturals.

 

Dades del projecte

La Comissió Europea, en el marc del programa europeu LIFE Medi Ambient, ha seleccionat el projecte RECYPACK per al seu cofinançament i li ha atorgant un pressupost de 984.466 euros, dels quals el 57% serà l’aportació de la CE, fins a un màxim de 566. 323 euros, per als 30 mesos d’execució del projecte, que començarà l’1/10/2017 i durarà fins al 31/03/2020.

 

Consorci europeu

Aquest projecte està coordinat per l’Associació d’Investigació de Materials Plàstics i Connexos (AIMPLAS). Alhora, com a socis per a la seua implantació, participen les entitats següents: AVEP (Associació Valenciana d’Empresaris de Plàstics), l’empresa valenciana Comelsa (Comercializadora Electrodomésticos, SA), Diputació de València-Servei de Medi Ambient, la consultora ambiental centrada en gestió de residus RCS (Recycling, Consulting and Services, SL), l’empresa hongaresa especialitzada en gestió i valoració de residus ReMat (Remat Recycling Material) i la universitat italiana Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna.

 

Campanya de recollida de residus comercials porta a porta

Un dels principals generadors de residus plàstics comercials en les ciutats són els xicotets comerços. Actualment, no hi ha un sistema de recollida per aquest flux de residus, per la qual cosa gran part d’aquests residus es retiren a través dels contenidors disposats per a residus domèstics a peu de carrer. Aquesta situació dificulta el reciclatge d’aquest tipus de residu i incrementa la proporció de residus eliminats en abocador.

 

Objectius de la campanya

 • Transformar els residus comercials en recursos per als entorns urbans.
 • Disminuir la generació de residus i facilitar-ne la reutilització.
 • Reduir el consum de matèries primeres d’origen natural.
 • Implicar el xicotet comerç en la correcta gestió dels residus.
 • Sensibilitzar els consumidors en la creació d’hàbits de compra sostenible.

 

Com participar-hi?

Els comerços interessats a participar del nou model de gestió LIFE RECYPACK només hauran de mostrar la seua voluntat. Es tracta d’un model de gestió voluntari i gratuït per als comerços, que només requereix la instal·lació d’un xicotet contenidor i el correcte depòsit de residus que seran retirats en els propis comerços pels serveis municipals de recollida de residus.

 

Beneficis per als comerços col·laboradors

 • Millorar la imatge de l’establiment comercial davant dels clients, dels proveïdors i dels empleats.
 • Permet distingir-te sobre altres comerços mitjançant el reconeixement «Comerç Sostenible-RECYPACK».
 • Reducció dels costs de gestió dels residus, obtenció de punts per a la reducció de la taxa de fem.
 • Participació en la campanya de comunicació del projecte LIFE RECYPACK.
 • Promoció de la compra en el xicotet comerç front als grans centres comercials.
 • Participació en una iniciativa sostenible cofinançada per la Unió Europea.

 

Dades de contacte

Servei de Medi Ambient, Diputació de València.

Telèfon: 963 883 974

Correu-e: javier.ferrer@dival.es

 

Imatge tornar enrere