Projecte europeu URBANREC

Projecte europeu
URBANREC

Projecte Urbanrec en imatges, sensibilització ambiental per a la valoració de residus voluminosos


Descarregar vídeo

   

 

 

Context dels residus voluminosos

En l’actualitat el 80% de la ciutadania europea resideixe en zones urbanes, per tant la participació de les ciutats i els municipis són clau per a aconseguir la sostenibilitat a nivell global.

La gestió dels residus, espacialment la d’aquells que no disposen de mètodes de valoració rendibles, com en el cas dels residus voluminosos (mobles, matalassos, somiers, productes entapissats, equipament de jardí...), s’ha convertit en un repte ambiental per a les autoritats locals a la Unió Europea. 

Dels 19 milions de tones de residus voluminosos que es retiren anualment a Europa més d’un 60% acaben en abocadors. Les principals causes d’aquesta situació són: dificultats per a trobar aplicacions finals per als residus tractats, alts costos de gestió, problemes de logística i falta de legislació específica.

Amb la finalitat de buscar solucions a aquest repte ambiental s’ha posat en marxa el projecte europeu URBANREC- Nous enfocaments per a la valoració dels residus voluminosos d’origen urbà en productes reciclats d’alt valor afegit.

 

vertedero

 

Dades de projecte

URBANREC ha dissenyat un sistema de gestió de residus ecoinnovador capaç de millorar els models de prevenció i reutilització, optimitzar la logística, a més d’implantar noves tecnologies de tractament de residus.La fragmentació per tall 3D i la hidrogasificació catalítica amb plasma s’aplicaren per primera vegada en la gestió de residus voluminosos, per a aconseguir valoritzar el 80% dels residus tractats.

En el projecte URBANREC es desenvolupen accions demostratives per a millorar la gestió de residus voluminosos en quatre regions europees (província de València-Espanya, Flandes-Bèlgica, Varsòvia-Polònia i Izmir-Turquia).

La Comissió Europea, en el marc del programa d’investigació i innovació Horitzó 2020, ha seleccionat per al seu finançament el projecte europeu URBANREC. El model de gestió de residus voluminosos desenvolupat per URBANREC, i en el qual participen set països europeus, percebrà més de 8 milions d'euros per a la seua posada en marxa durant el període 2016-2019

 

Esquema de valoració de residus projecte URBANREC
esquema

 

 

Beneficis ambientals i socials

Els entorns urbans tenen un paper fonamental perquè la Unió Europea puga aconseguir els principals objectius ambientals, com ara la reducció d’emissions a l’atmosfera.

El projecte Urbanrec, a través de les noves alternatives per a la valoració dels residus voluminosos, permetrà que els municipis reduïsquen les seues emissions en la gestió de residus.

Els beneficis ambientals esperats són: disminució en la generació de residus, gràcies a les polítiques de promoció de la reutilització, la reducció de transport de residus, l’increment del reciclatge de residus voluminosos, la disminució dels abocaments i la reducció del consum de matèries primeres.

A nivell social aquest projecte desenvoluparà noves estratègies per a promoure la participació ciutadana en la gestió de residus voluminosos, mitjançant incentius per a la reutilització/reciclatge i programes de sensibilització ambiental.

 

Resultats esperats

 • Reducció del 50% del total de residus voluminosos abocats, en les quatres àrees d’estudi: Espanya (València), Bèlgica, Polònia i Turquia.
 • Valorització del 80% dels residus voluminosos gestionats, amb un benefici estimat de 225,6 euros/tona.
 • Millorar la reutilització dels residus voluminosos en el 15% a les regions d’estudi mitjançant la creació d’una xarxa d’empreses socials i associacions sense ànim de lucre.
 • Reducció del 20% de les emissions de CO2 derivades de la gestió dels residus voluminosos, evitant-ne l’abocament/la incineració.
 • Millorar la gestió en ecoparc dels residus voluminosos, estratègies de selecció en origen, reduint un 30% els costos.
 • Desenvolupament de productes reciclats d’alt valor i renovables; additius per a la producció de biocombustibles, adhesius, tèxtils i escumes per a la fabricació de matalassos, plàstics i fustes per a la fabricació de mobiliari urbà.
 • Implantació de campanyes de sensibilització ambiental que arribaran a un total de 12.000 ciutadans/es a la província de València.
 • Disseny de mesures de recompensa ciutadana per a fomentar la reutilització i el reciclatge de residus voluminosos en entorns urbans.

 

Consorci europeu

 

El projecte URBANREC ha aconseguit involucrar els actors més rellevants en la cadena de gestió de residus en set països europeus i, a més a més, ha permés l’intercanvi d’experiències entre països amb percentatges de reciclatge molt diferents.

 

L'AIMPLAS coordina el projecte URBANREC en el qual participen 21 entitats europees, xicotetes i grans empreses, centres d’investigacions i administracions públiques. 

 

La representació espanyola en el projecte URBANREC la conformen tant organismes públics com la Diputació de València i el Consorci València Interior, i entitats privades com les empreses Ecofrag, Colchones Delax i Blueplasma Power.

 

Com participar en el projecte URBANREC?

Entitats locals/altres organismes 

Si la seua entitat vol participar dels avanços del projecte i recolzar el seu desenvolupament pot establir-se com a «Municipi col·laborador URBANREC», caldrà d’enviar un correu amb les dades del municipi (nom, població, província, dades de contacte i logo) a:  urbanrec@aimplas.es.

Les entitats que donen suport al projecte rebran informació dels seus resultats, seminaris formatius, materials de suport i guies de bones pràctiques, i a més podran participar en les campanyes de difusió i sensibilització ambiental. 

També pot contactar a través del nostre correu per a compartir experiències de la gestió de residus voluminosos a nivell local. 

 

Informació per a la correcta gestió dels residus voluminosos

La ciutadania té un paper fonamental en la gestió dels residus voluminosos, del seu correcte depòsit depén la possibilitat o no del seu posterior reciclatge. 

Els residus voluminosos no poden depositar-se en els contenidors de recollida domiciliària, ja que n’impossibiliten el reciclatge/la reutilització i generen problemes en la gestió dels residus domèstics.

 • Servei municipal de retirada de voluminosos

Els serveis municipals són els encarregats de gestionar aquest tipus de residus, per la qual cosa abans de depositar-los en la via pública s’ha de contactar amb l’Ajuntament perquè ens informen dels dies establerts per a la seua retirada, i evitar així l’abandó al carrer.

 • Ecoparc

Aquests residus poden depositar-se de forma gratuïta en l’ecoparc/punt net del seu municipi, on seran gestionats de forma separada per a evitar la seua contaminació i la pèrdua de materials.

 • Reutilització

En el cas que els materials a retirar estiguen en bon estat i puguen ser reutilitzats, es pot contactar amb alguna entitat solidària dedicada a la reutilització de residus. 

Aquestes entitats en valoraran la retirada perquè puguen ser reutilitzats i evitar que es convertisquen en un residu (la reutilització d’un sol sofà evitaria l’emissió de 90 kg de CO2 a l’atmosfera). 

Consulta l'entitat més pròxima (Associació Espanyola d'Economia Social i Solidària):

http://www.aeress.org/

 

Web del projecte

Per a obtindre més informació sobre el projecte podeu consultar el web oficial:
http://urbanrec.aimplas.es/index.php

 

Dades de contacte:

Servei de Medi Ambient, Diputació de València

Telèfon: 963 883 974

Correu-e: javier.ferrer@dival.es

 

 

Imatge tornar enrere