Ajuntaments

A l'atenció d'Alcaldia, Secretaria i Intervenció


D'acord amb les circumstàncies actuals provocades per l'Estat d'Alarma decretat, el Servei d'Assessorament Municipal atendrà les urgències dels ajuntaments i entitats a través dels correus següents:

Consultes jurídiques o de gestió: enrique.moreno@dival.es

Consultes de Secretaria i Intervenció: vteignacio.perez@dival.es
 

Carpeta Ajuntament

 

Perfil del Contractant

Gestió Tributària

 

Central de Compres

Cultura

 

plataforma Central de Compres online

Educació

 

Portales Municipales

Esport

 

Benestar Social

Joventut

 

Medi Ambient

Formació

Geoportal

Ajudes i Subvencions

B.O.P.

Tresoreria

 

 

Igualtat

 

 

Informàtica

  • Servicis TIC

 

Protecció de dades personals i Seguretat Sistemes d'Informació

 

 

 

 

 

Imatge tornar enrere