Butlletí Extraordinari. Protecció de dades personals en temps de pandèmia.

 

 

La commemoració del Conveni núm. 108 del Consell d'Europa, de 28 de gener de 1981.

Hui, 28 de gener, es complix el 40 aniversari de la firma del primer Tractat internacional de protecció de dades: el Conveni núm. 108 del Consell d'Europa, de 28 de gener de 1981, per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Este va ser el primer instrument internacional jurídicament vinculant que es va adoptar en l'àmbit de la protecció de dades, a fi de garantir a qualsevol persona física «el respecte dels seus drets i llibertats fonamentals, concretament el seu dret a la vida privada, respecte al tractament automatitzat de les dades de caràcter personal corresponents a dita persona».

Per este motiu, esta data - 28 de gener - va ser proclamada en 2006 com el «Día Europeu de la Protecció de Dades» pel Consell d'Europa, amb l'objectiu de commemorar la cultura de la protecció de dades i desenrotllar activitats dirigides a informar i conscienciar sobre els drets i obligacions en esta matèria, tant a les entitats que tracten les dades personals com als interessats titulars de les dades.

En els últims anys, este dia ha revestit una especial importància atés que ens hem trobat davant d'importants novetats, entre les que destaquem l'entrada en vigor, el 25 de maig de 2018, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) ; així com l'entrada en vigor, el 7 de desembre de 2018, de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD).

 

En ocasió d'este dia la Diputació de València publica un número extraordinari del butlletí DivalData, que dedica a la protecció de dades i el Covid-19.

Enguany, a més, l'emergència sanitària en què ens trobem immersos amb motiu del Covid-19 ha generat múltiples qüestions jurídiques en relació amb els fregaments que es produïxen entre el dret a la protecció de dades i altres drets fonamentals, com el dret a la salut.

Donada la candent actualitat d'este tema, que ha obligat a les organitzacions a adaptar-se a este nou context, i amb motiu de la commemoració del Dia Europeu de la Protecció de Dades, la Diputació de València ha volgut contribuir per mitjà d'un número extraordinari del Butlletí de protecció de dades DivalData que publica el Departament de Protecció de dades i Seguretat de la Informació, dedicat monogràficament a arreplegar el més destacat que la situació de pandèmia ha suscitat en relació amb la protecció de dades de caràcter personal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punxe sobre la imatge per a accedir al número extraordinari del Butlletí DivalData 


Imatge tornar enrere