Delegat de Protecció de dades

El Reglament (UE) 2016/679 introdueix al Delegat de Protecció de dades com una figura garantista en relació amb el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades,  sent obligatòria en les Administracions Públiques i, per tant, en les Entitats Locals.

Entre les funcions del Delegat de Protecció de Dades destaquen:

-Dissenyar, planificar i dirigir els projectes dirigits a facilitar i fomentar el compliment de la normativa legal en matèria de protecció de dades

-Informar i assessorar els Serveis interns i membres de la Corporació de la normativa legal i interna sobre protecció de dades i supervisar el compliment d'aquesta.

-Posar en coneixement de la Presidència de la Corporació les vulneracions rellevants en matèria de protecció de dades i comunicar les violacions de seguretat de les dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

-Atendre els interessats pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets.

-Cooperar i actuar com a punt de contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i com a interlocutor de la Corporació davant aquella.

Imatge tornar enrere