Seguretat de la informació

En l'àmbit de les Administracions públiques, la consagració del dret a comunicar-se amb elles a través de mitjans electrònics comporta una obligació correlativa d'aquestes. L'esquema nacional de seguretat de l'administració electrònica– Reial decret 3/2010-  persegueix fonamentar la confiança que els sistemes d'informació prestaran els seus serveis i custodiaren la informació d'acord amb les seues especificacions funcionals.

En aquesta matèria, el Departament de Protecció de dades i Seguretat de la informació té com a finalitat oferir l'assessorament necessari, així com la realització de totes aquelles activitats de supervisió necessàries amb la finalitat de comprovar el correcte compliment de la normativa, particularment del contingut de l'Esquema nacional de seguretat.

Imatge tornar enrere