El Consorci trasllada a la Delegació del Govern l’informe sobre el redimensionament de plantilla