Impremta y BOP

La Impremta és el servei de la Diputació de València destinat a satisfer les necessitats dels seus departaments i organismes en matèria d’impressió, material identificatiu i de papereria, publicacions de documents, fullets, revistes, llibres i la reproducció de documents.

També s’encarrega de les gestions relacionades amb l’administració, l’edició digital i la publicació diària del Butlletí Oficial de la Província de València. 

 

En els apartats següents es poden conéixer millor aquests serveis: