La nova Diputació de València és la institució que treballa colze a colze amb els 266 municipis, les 26 mancomunitats i les 3 entitats locals menors de la província, dels quals el 88 per cent tenen menys de 20.000 habitants.

L’objectiu serà impregnar la gestió diària d’eficàcia, transparència i igualtat.

Açò converteix la Diputació en cooperadora necessària en tots aquells serveis que els ajuntaments no poden cobrir: assisteix tècnicament, jurídicament i econòmicament els ajuntaments perquè puguen prestar els serveis de qualitat que els nostres pobles demanen.

És un fet que els alcaldes són els que millor coneixen les necessitats del seus pobles; per això la Diputació de València apostarà per fer real l’autonomia dels nostres ajuntaments i deixar que cadascun invertisca les subvencions en allò que necessita o li reclamen els veïns; així comença a tractar els nostres pobles i ciutats com el que són: majors d’edat i una peça fonamental de la democràcia moderna.

La nova Diputació ha de ser útil per als municipis, i el més important és garantir el servei, evitar duplicitats i fer de la coŀlaboració amb altres institucions una ferramenta de treball. No havem d’oblidar que la solidaritat, a més d’un principi inspirador, ha de ser real i efectiva per als nostres municipis més menuts, que necessiten la Diputació de València per a sobreviure.

La sensibilització en assumptes com la violència de gènere o la promoció de la dona serà a llarg i curt termini un pilar fonamental de les polítiques de la institució. Tampoc s’ha de  deixar de banda la innovació, que es convertirà en una ferramenta que facilitarà i alleugerirà la gestió administrativa entre els ajuntaments i la Diputació de València i fomentarà el desenvolupament social i territorial dels nostres pobles i ciutats.