Història

Escuela de Viticultura y Enología de Requena FÉLIX JIMÉNEZ

L'Escola de Viticultura i Enologia de Requena, va ser creada per la Diputació Provincial de València en 1960, arreplegant la tradició d'ensenyances vitivinícoles que des de 1920 es feien en esta ciutat, sent el director-fundador Pascual Carrión Carrión. Va començar a impartir ensenyances el curs 1961-1962 d'acord amb concert subscrit amb la llavors Direcció General de Coordinació, Crèdit i Capacitació Agrària del Ministeri d'Agricultura. Des d'eixa data han cursat estudis en el centre mes de 35 promocions de capatassos cellerers viticultors.

A partir de 1975, i d'acord amb els programes oficials del Ministeri d'Educació i Ciència, s'han impartit les ensenyances de Formació Professional de Segon Grau, branca Agrària, especialitat Viticultura i Enotècnia; ensenyances que han desaparegut en adaptar els estudis de FP a la nova normativa de la LOGSE. Des del curs 2003/2004 s'impartix el Cicle Formatiu de Grau Superior Indústries Alimentàries Especialitat Vitivinicultura, en substitució de l'antiga FP de Segon Grau. I des del curs escolar 1995/96 es comencen a impartir en el centre les ensenyances de capatàs forestal, que són substituïdes en el curs 2000/2001 per les de tècnic mitjà en Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural. Des de 1994 hi ha en el centre un programa de Garantia Social denominat operari forestal. Des del curs 1997/1998 s'impartix el títol de tècnic superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (Orientació Forestal) de Cicle Superior.

Imatge tornar enrere